TP HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 47%

17:08' - 20/08/2020
BNEWS Theo UBND Tp. Hồ Chí Minh, đến hết ngày 31/7, thành phố đã giải ngân là 20.059,960 tỷ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao (42.139,316 tỷ đồng).

Theo UBND Tp. Hồ Chí Minh, đến hết ngày 31/7, thành phố đã giải ngân là 20.059,960 tỷ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao (42.139,316 tỷ đồng), cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ.

Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 1.470,199 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,1% kế hoạch vốn đã giao.

Để thực hiện có hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, từ đầu năm đến nay, Tp.Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo thành phố và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế thành phố.

Nguyên nhân chủ yếu là do bồi thường giải phóng mặt bằng của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn thành phố còn chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

Đồng thời, công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn ODA vay lại của các dự án còn vướng về mặt thủ tục; trong đó, khó khăn lớn nhất chủ yếu đến từ Dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) với kế hoạch vốn ODA vay lại được giao là 9.946 tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng kế hoạch vốn của cả thành phố) nhưng đến nay chỉ giải ngân được khoảng 41% kế hoạch.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cụ thể, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể.

Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc.

Định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công năm 2020.

UBND thành phố cũng giao các sở ngành rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục.

Thay thế Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Để phấn đấu đến ngày 15/10, giải ngân đạt từ 80%, đến cuối năm 2020 giải ngân đạt hơn 95% kế hoạch, Tp.Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân. Từ đó, lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.

Mặt khác, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục