Tp. Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

19:13' - 16/10/2020
BNEWS UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2020 đạt từ 95% trở lên, UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020.
Theo đó, UBND Tp. Hồ Chí Minh xác định việc đẩy mạnh giải ngân sẽ góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; đồng thời, đẩy mạnh kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.
Để thực hiện mục tiêu trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để điều chỉnh từ những dự án không thể thực hiện kế hoạch sang những dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch trung hạn.

Sở Tài chính tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; định kỳ hàng tháng báo cáo các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
Về mặt thủ tục giải ngân, UBND thành phố yêu cầu Kho bạc Nhà nước thành phố thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với từng dự án; thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.
UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư đang thực hiện dự án trên địa bàn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu việc thực hiện dự án trên địa bàn chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, đối với các chủ đầu tư, cần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư.

Mặt khác, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm.
Trong năm 2020, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công với tổng số vốn là 42.139 tỷ đồng. Cụ thể, về vốn ngân sách thành phố, UBND thành phố đã phân bổ với tổng số vốn là 33.940 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.487 tỷ đồng, vốn ngân sách tập trung là 23.453 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ là 8.198 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 3.153 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 5.044 tỷ đồng.
Về kế hoạch điều chỉnh vốn, UBND Thành phố đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của 30 đơn vị sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp với số vốn là 1.076 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn đối với 141 dự án có tỷ lệ giải ngân cao với số vốn điều chỉnh tăng là 1.076 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9, tổng số vốn đầu tư công của Tp. Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 22.295 tỷ đồng, đạt 55,3% tổng kế hoạch vốn đã giao; trong đó, vốn ngân sách thành phố đã giải ngân là 19.065 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 4.229 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch đã giao./. 

>>Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tại các địa phương còn thấp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục