Tracodi tham vọng thu hút các nguồn vốn quốc tế

14:22' - 26/04/2019
BNEWS Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tracodi công bố kế hoạch năm 2019 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.053,1 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế 108,3 tỷ đồng.
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ảnh: Mỹ Phương/BNEWS/TTXVN

Ngày 26/4, tại Đại đồng đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) công bố kế hoạch năm 2019 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.053,1 tỷ đồng (tăng 120,3% so với thực hiện năm 2018), tổng lợi nhuận trước thuế 108,3 tỷ đồng (tăng 103,9%).
Để thực hiện được kế hoạch của năm 2019, Hội đồng quản trị Tracodi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên tính thanh khoản của dòng tiền hơn là tỷ suất sinh lời.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ rà soát lại các dự án hoàn tất, nâng cao tính hiệu quả đối với dự án đã đi vào hoạt động bằng cách đưa ra những giải pháp giảm chi phí tài chính tối đa, tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi tài chính nhằm tái tài trợ trở lại để dự án an toàn hơn.
Trên cơ sở đó, trong năm 2019 Tracodi sẽ tiếp tục tập trung củng cố, phát triển bốn lĩnh vực hoạt động truyền thống và chủ lực, gồm: kinh doanh thương mại; xây dựng hạ tầng và bất động sản; khai thác đá, vật liệu xây dựng; xuất khẩu lao động. Đồng thời, tìm kiếm thu hút các nguồn vốn quốc tế, giảm bớt phục thuộc nguồn vay trong nước.
Báo cáo tại Đại hội, đại diện Tracodi cho biết, nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao ngoài chỉ tiêu doanh thu. Cụ thể, doanh thu thuần thực hiện là 875,26 tỷ đồng (đạt 76% so với kế hoạch 2018), tổng lợi nhuận trước thuế 104,3 tỷ đồng (đạt 108,23%).
Mặc dù doanh thu không đạt nhưng hoạt động hiệu quả ở một số lĩnh vực nên chỉ tiêu lợi nhuận đã có sự đột phá tốt, do đó Hội đồng quản trị trình phương án chia cổ tức năm 2018 là 15% (kế hoạch là 10 – 20%), trong đó có 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ triển khai các dự án lớn trong năm 2019 và 5% bằng tiền mặt./.

Xem thêm:

>>Đạm Cà Mau tập trung tiết giảm chi phí, tối ưu hoá năng lượng

>>Nhiều nội dung quan trọng sắp được thông qua tại Đại hội cổ đông PV Drilling

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục