Bình Định đầu tư phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống

Bình Định đầu tư phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống

Videos

Bình Định đầu tư phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống

09:47' - 16/04/2021

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, xã hội ở nông thôn. UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Đề án thí điểm phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, với tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỉ đồng để khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch làng nghề.

Video