Chống “giặc” COVID-19: Ý thức kém một ly, hậu quả đi vạn dặm

Chống “giặc” COVID-19: Ý thức kém một ly, hậu quả đi vạn dặm

Videos

Chống “giặc” COVID-19: Ý thức kém một ly, hậu quả đi vạn dặm

15:38' - 04/02/2021

Đợt dịch bùng phát lần này được đánh giá là khó khăn, phức tạp hơn và khác so với những đợt dịch trước bởi tốc độ lây nhiễm của virus rất cao. Chỉ một hành động thiếu ý thức của từng cá nhân sẽ khiến mọi nỗ lực chống giặc trở thành “dã tràng xe cát”.

Video