Videos

Cơ hội nghề nghiệp nhìn từ COVID-19

14:01' - 17/03/2020

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp và gây ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng toàn cầu. Dự báo, kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 1000 tỷ USD trong năm 2020 do dịch. Trong bối cảnh này, tương lai kinh tế và xu hướng nghề nghiệp sẽ được nhìn nhận và đánh giá lại. Khi doanh nghiệp thay đổi cách thức làm việc cũng là lúc nhiều ngành nghề cũng thay đổi theo.

Video