Videos

Đa dạng giải pháp làm việc từ xa hiệu quả

15:16' - 16/06/2021

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự chuyển dịch sang trạng thái online là giải pháp tạm thời cần thiết để hoạt động của nền kinh tế vẫn tiếp tục vận hành. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt làm việc từ xa nhiều công ty công nghệ đã đưa ra đa dạng các giải pháp và hỗ trợ miễn phí.

Video