Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

Videos

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

08:40' - 02/09/2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Video