Đi lễ đầu năm mùa dịch

Đi lễ đầu năm mùa dịch

Videos

Đi lễ đầu năm mùa dịch

10:17' - 12/02/2021

Đi lễ chùa đầu năm, đặc biệt là ngay sau lễ đón giao thừa đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt. Năm nay, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng không ít người dân vẫn duy trì thói quen này. Tuy nhiên điều khác biệt là ngoài ứng xử văn minh thì tiêu chí an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu.

Video