Videos

Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm 6.490 tỷ đồng mỗi năm

09:04' - 30/07/2020

Ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với 11 Bộ về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Video