Động lực từ phát triển OCOP

Động lực từ phát triển OCOP

Videos

Động lực từ phát triển OCOP

11:08' - 25/01/2021

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (còn được gọi tắt là Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn trọng tâm nhằm khai thác lợi thế, phát huy thế mạnh của các địa phương. Sau gần 3 năm triển khai, Chương trình đã thể hiện được sự phù hợp về định hướng, chính sách, đã trở thành giải pháp, hướng tiếp cận được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới đặc biệt là các địa phương vùng miền núi, vùng khó khăn…

Video