Videos

EVFTA thêm động lực cho cải cách

08:54' - 25/06/2020

Với Hiệp định EVFTA và EVIPA, doanh nghiệp Việt Nam có con đường thông thương ưu tiên lần đầu tiên với cùng lúc 27 nền kinh tế EU, một thị trường lớn với hơn 500 triệu dân. Đây cũng là cơ hội loại bỏ thuế quan ổn định và vĩnh viễn cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam ở một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Video