Videos

Gói an sinh xã hội: không để người dân chờ đợi kéo dài

16:22' - 18/05/2020

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu các tỉnh không để tình trạng bức xúc kéo dài trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đặc biệt với nhóm đối tượng lao động tự do, lao động bị ảnh hưởng do giãn việc cắt hợp đồng tại các doanh nghiệp… cần phải đẩy nhanh để đối tượng nhanh chóng nhận được khoản hỗ trợ từ gói an sinh của Chính Phủ.

Video