Videos

Hiệu quả của khẩu trang trong quá trình ngăn COVID-19

10:01' - 29/07/2020

Khẩu trang là công cụ hiệu quả nhất ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Video