Hiệu quả từ mô hình “Biến rác thành tiền”

Hiệu quả từ mô hình “Biến rác thành tiền”

Videos

Hiệu quả từ mô hình “Biến rác thành tiền”

09:55' - 10/11/2020

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về môi trường được xem là bài toán khá nan giải của các địa phương. Tại Sóc Trăng, mô hình “Biến rác thành tiền” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua nhiều năm thực hiện đã góp phần đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi, bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Video