Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam

Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam

Videos

Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam

09:00' - 23/09/2020

Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Video