Logo riêng cho nước mắm truyền thống

Logo riêng cho nước mắm truyền thống

Videos

Logo riêng cho nước mắm truyền thống

09:16' - 04/11/2020

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam vừa được thành lập, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nước mắm truyền thống tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng. Các sản phẩm nước mắm truyền thống cũng sẽ được sản xuất với tiêu chuẩn và có logo riêng.

Video