Videos

Mận Tam Hoa Chiềng Cọ vào mùa

10:13' - 05/04/2021

Khi thời tiết những ngày này tại các tỉnh Miền Bắc đã ấm lên cũng là lúc những cây mận Tam Hoa tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào đầu vụ. Mận Tam Hoa là một trong những sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế ở xã Chiềng Cọ.

Video