Những sản phẩm nhân tạo từ phòng thí nghiệm

Những sản phẩm nhân tạo từ phòng thí nghiệm

Videos

Những sản phẩm nhân tạo từ phòng thí nghiệm

14:18' - 24/05/2021

Khoa học công nghệ ngày nay có thể giúp chúng ta làm ra mọi thứ từ phòng thí nghiệm. Và một tương lai mà sản xuất hàng loạt tại các nhà máy lớn có thể sẽ được thay thế bởi những hoạt động chế tạo quy mô nhỏ của các phòng thí nghiệm nhưng tốn ít khí thải độc hại ra môi trường.

Video