Nét đẹp phong tục mua muối đầu năm

Nét đẹp phong tục mua muối đầu năm

Videos

Nét đẹp phong tục mua muối đầu năm

10:12' - 12/02/2021

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Câu thành ngữ này giống như một lời của người xưa truyền lại với con cháu, mang ý nghĩa tốt đẹp trong những ngày đầu năm và dần trở thành một nét đẹp trong phong tục, trong văn hóa đón năm mới của người Việt.

Video