Những lợi ích từ thể dục giữa giờ

Những lợi ích từ thể dục giữa giờ

Videos

Những lợi ích từ thể dục giữa giờ

09:46' - 06/11/2020

Tập thể dục giữa buổi làm việc vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục giữa giờ không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe cho người lao động mà còn nâng cao năng suất làm việc của họ, từ đó đem lại lợi cho các công ty.

Video