Videos

Phân loại rác tại nguồn – dễ làm, nhiều lợi ích

09:28' - 21/07/2020

Hoạt động phân loại rác tại nguồn nhằm giảm áp lực cho công tác thu gom - xử lý rác, giảm lượng rác thải ra môi trường đã được TP.HCM thí điểm từ hơn chục năm nay và chính thức triển khai trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2018.

Video