Sau khi nhận thẻ căn cước gắn chíp, người dân cần nhanh chóng sửa đổi những giấy tờ gì?

Sau khi nhận thẻ căn cước gắn chíp, người dân cần nhanh chóng sửa đổi những giấy tờ gì?

Videos

Sau khi nhận thẻ căn cước gắn chíp, người dân cần nhanh chóng sửa đổi những giấy tờ gì?

11:10' - 31/05/2021

Khi đổi qua Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, cần phải sửa đổi, cập nhật các giấy tờ liên quan dưới đây.

Video