Tài khoản chứng khoán cá nhân tăng kỷ lục

Tài khoản chứng khoán cá nhân tăng kỷ lục

Videos

Tài khoản chứng khoán cá nhân tăng kỷ lục

10:04' - 09/04/2021

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tính đến cuối tháng 3, tổng số tài khoản nhà đầu tư giao dịch chứng khoán trên thị trường Việt Nam đạt hơn 3,029 triệu, tăng 113.875 tài khoản so với tháng liền trước.

Video