Tăng quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm vì dịch COVID-19

24-02-2020 08:48 Tiêu điểm kinh tế

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.