Tiền mệnh giá 100 đồng vẫn được lưu hành

05-12-2017 08:49 Tiêu điểm kinh tế

Tiền mệnh giá 100 đồng được in ấn năm 1991 có mệnh giá thấp nhất trong hệ thống tiền tệ đang lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, những năm qua, loại tiền 100 đồng gần như rất ít được người dân sử dụng. Trong vụ việc xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy - Tiền Giang, tờ tiền 100 đồng này bất ngờ được sử dụng sau nhiều năm vắng bóng.