Videos

Tiếp sức để doanh nghiệp phục hồi

10:25' - 28/12/2020

Khôi phục kinh tế cần bắt đầu từ việc doanh nghiệp đứng vững, và với sự mạnh mẽ, tự tin của cộng đồng doanh nghiệp khi vượt qua cơn “bão” COVID-19, Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng về việc hoàn thành mục tiêu của quốc hội và chính phủ trong năm 2021.

Video