Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu

09:58' - 13/10/2020
BNEWS Trong 9 tháng qua, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu tiếp tục nộp ngân sách nhà nước và chia lợi nhuận cho hai phía tham gia.

Trong 9 tháng qua, Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu, như khai thác dầu khí và condensate, cung cấp khí về bờ, tiếp tục nộp ngân sách nhà nước và chia lợi nhuận cho hai phía tham gia. 


Theo Vietsovpetro, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kép là dịch COVID-19 và giá dầu giảm, nhưng nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó kịp thời, Vietsovpetro đã tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn – sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khai thác được gần 2,42 triệu tấn dầu và khí ngưng tụ condensate, vượt 8,4% kế hoạch.
Trong đó, mỏ Bạch Hổ khai thác được gần 1,8 triệu tấn, mỏ Rồng đạt gần 436 nghìn tấn, Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) đạt gần 56 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng đạt gần 60 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng đạt hơn 67 nghìn tấn.
Tại lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) đã khai thác được hơn 164 nghìn tấn, vượt 15,4% kế hoạch.
Cùng với khai thác dầu, khối lượng khí thiên nhiên trong 9 tháng qua đã khai thác đạt 62,6 triệu m3, vượt 11% kế hoạch. Khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt hơn 986 triệu m3, vượt 29% kế hoạch.
Về công tác khoan thăm dò, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khoan 11.247 mét, kết thúc xây dựng 4 giếng; tại lô 09-3/12 đã khoan 4.072 mét, kết thúc xây dựng 1 giếng.
Về khoan khai thác, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khoan khai thác 24.073 mét và kết thúc thi công 7 giếng, khoan cắt thân hai 5.955 mét và kết thúc thi công 2 giếng, đã thực hiện sửa chữa 22 lượt giếng; tại lô 09-3/12, đã khoan 2.940 mét, kết thúc thi công 1 giếng và đã thực hiện sửa chữa 2 giếng khoan.
Về xây dựng công trình biển, từ đầu năm đến nay, Vietsovpetro đã gia công được gần 4.343 tấn; thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 8.357 tấn kết cấu kim loại, công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 179.933 m2, lắp đặt 14,5 km đường ống ngầm, lắp đặt 7,8 km cáp ngầm, tháo dỡ 1,3 công trình, đưa 1 công trình vào hoạt động.
Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp, doanh thu từ bán dầu khí lô 09-1 trong 9 tháng qua đạt 898,5 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 365 triệu USD. Doanh thu từ tiền bán dầu tại lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) đạt 62,6 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước là 24,8 triệu USD.
Để hoàn thành kế hoạch đề ra cả năm 2020, trong những tháng cuối năm, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ công nhân viên và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục