Vĩnh Long: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP

07:51' - 24/08/2017
BNEWS Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành công tác in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt khoảng 93% số thửa đã đăng ký.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Đấu cho biết, đến na, tỉnh đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai của Việt Nam (VLAP) được 598.836 thửa đất (đạt 97% tổng số thửa).

Trong đó, Sở đã in giấy chứng nhận được 534.003 thửa đủ điều kiện (đạt 90,21% tổng thửa đã đăng ký), trao đến chủ sử dụng được 80% tổng số giấy chứng nhận đã ký. Toàn tỉnh hiện còn 64.833 thửa đất đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.
Từ nay đến cuối năm, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành công tác in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt khoảng 93% số thửa đã đăng ký và trao đến người sử dụng đất đạt trên 85% số giấy chứng nhận đã ký.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đồng ý giao các địa phương sử dụng nguồn 10% tiền sử dụng đất được giao năm 2017 và 10% tiền sử dụng đất năm 2016 (phần vượt thu) để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2017. Các địa phương bị thiếu hụt tạm thời về tồn quỹ sẽ có văn bản đề nghị Sở Tài chính cho tăng tiến độ rút bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung xử lý, in giấy chứng nhận dứt điểm các hồ sơ đã hoàn chỉnh; tăng cường lực lượng cán bộ phối hợp với địa phương để mời người dân bổ sung thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phát, đổi giấy chứng nhận, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã để thực hiện.

Sở thường xuyên kiểm tra tiến độ trình ký của Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong việc thực hiện xác nhận thế chấp khi cấp, đổi giấy chứng nhận theo đúng hướng dẫn.
Theo ông Nguyễn Văn Đấu, việc đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP đem lại nhiều lợi ích cho người dân như tiếp cận dịch vụ đăng ký đất qua các thủ tục đơn giản, giảm thiểu chi phí; người dân có thể tìm kiếm dễ dàng các thông tin về chủ sử dụng đất, diện tích, bản đồ, tình trạng thế chấp…

Tuy nhiên, thời gian qua, việc cấp phát, đổi giấy chứng nhận vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân đã thế chấp giấy chứng nhận tại ngân hàng nhưng thực tế đã chuyển quyền sử dụng cho người khác (giao dịch thông qua giấy viết tay) nên người dân không bổ sung được thủ tục khi được mời đến.

Các trường hợp thừa kế, do các thành viên hàng thừa kế đi làm ăn xa nên không về địa phương để ký tên hoàn thành thủ tục thừa kế; người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính xong mới được cấp đổi giấy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục