1. >

VNE trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4%

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam vừa thông báo về việc trả cổ tức đợt cuối 2018.

VNE trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4%

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) thông báo trả cổ tức đợt cuối 2018 bằng tiền, tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

Như vậy, công ty hoàn thành kế hoạch cổ tức 9% năm 2018.

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 32,8 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 16/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7. Ngày thanh toán là 24/7.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Các tổ chức quốc tế đánh giá, hàng không Việt Nam thuộc diện tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số. Nhiều chuyên gia cho rằng, hàng không sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa với những chính sách thúc đẩy hàng không và du lịch của Chính phủ đang thực hiện hiện nay.

ncif