Vốn vay giải quyết việc làm, yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

09:05' - 19/08/2020
BNEWS Năm 2020, nguồn vốn vay giải quyết việc làm có mức tăng trưởng khá (25,8%) đã thực sự mang lại hiệu quả tạo ra nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống người dân.

Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tới 15/15 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Ngân hàng CSXH thị xã Sơn Tây đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả.

Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay giải quyết việc làm đến cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể; qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Đến hết tháng 7/2020 dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã đạt 158.315 triệu đồng, tăng 58.379 triệu đồng so với đầu năm, với 4.046 khách hàng vay. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư vào mua cây, con giống chăn nuôi, trồng trọt và mua máy móc sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh… Từ đó, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Nhiều tấm gương tiêu biểu của thị xã trong sản xuất kinh doanh, chăn nuôi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm đã xuất hiện. Điển hình như, gia đình ông Nguyễn Quốc Quân (thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm), năm 2018 vay vốn Ngân hàng CSXH 50 triệu đồng Chương trình giải quyết việc làm, đầu tư mua con giống chăn nuôi.

Từ nguồn vốn đã thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển, đến nay với diện tích 1.500 m2 (trong đó khoảng 1.000 m2 chăn nuôi trên 300 gà Mía), hàng năm ông đã thu từ chăn nuôi khoảng 150 triệu/năm (bình quân ông thu trên 10 triệu đồng/tháng).

Ông Đặng Đức Hạnh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Sơn Tây cho biết: Năm 2020, nguồn vốn vay giải quyết việc làm có mức tăng trưởng khá (25,8%) đã thực sự mang lại hiệu quả tạo ra nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống người dân. Tuy nhiên, nguồn vốn hiện chủ yếu là nhận điều chuyển từ Ngân hàng CSXH Trung ương và Thành phố.

Để mọi đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu vay đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây kính mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của NHCSXH thành phố và UBND thị xã bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện cho vay đạt hiệu quả./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục