1. >

Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Facebook Share

BNEWS.VN Thành phố Cần Thơ vừa triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 giai đoạn 2018 – 2020.

Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Một góc TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Thành phố Cần Thơ vừa triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030” giai đoạn 2018 – 2020, nhằm mục đích xây dựng và phát triển con người Cần Thơ hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất.

Thành phố đã đề ra một số chỉ tiêu trong giai đoạn 2018-2020 như: Thu hút từ 50% người dân trở lên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; có từ 5% người dân trở lên đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; từ 95% hộ gia đình trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa” hàng năm, trong đó có từ 80% hộ gia đình trở lên giữ vững và được công nhận “Gia đình văn hóa” trong 3 năm liên tục; 100% ấp, khu vực được công nhận “Ấp văn hóa”…

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, thành phố Cần Thơ triển khai các giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị rộng khắp, hiệu quả, chất lượng; nâng cao thể lực và đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những tiêu chuẩn người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tập trung biên soạn tài liệu về con người Cần Thơ đưa vào chương trình học tập ngoại khóa cho phù hợp với từng đối tượng cấp học để giáo dục, rèn luyện các phẩm chất, tiêu chuẩn về người Cần Thơ.

Thành phố cũng xây dựng và phổ biến bộ "Hành vi ứng xử nơi công cộng” phù hợp với từng đối tượng.

Về công tác tuyên truyền giáo dục, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư; tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như hội thi, diễn đàn, tọa đàm, cổ động trực quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng...

UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện đề án, nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện; biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực; phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện./.

Xem thêm:

>>>Đầu năm, Cần Thơ lo việc làm ăn cho doanh nghiệp

>>>Xác định khâu đột phá để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mất nước, nước được cấp vẫn có mùi, người dân tại những quận bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Giải pháp tình thế là đi mua nước đóng chai về dùng.

ncif