Xử lý việc chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09:05' - 18/04/2018
BNEWS Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư, gây bức xúc cho người dân.
Xử lý  việc chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa: Trần Xuân Tình - TTXVN

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo xử lý việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn trong tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường đăng công khai kết quả kiểm tra cơ sở hạ tầng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 46, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Các quy định, điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở được đăng tin, tuyên truyền trên báo, đài, Cổng thông tin điện tử đến để người sử dụng đất biết và liên hệ.

Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó chú trọng kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư có đơn khiếu nại liên quan đến việc chủ đầu tư dự án khu dân cư chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Sở có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án khu dân cư khẩn trương đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lập hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận, làm cơ sở lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.
UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, trong đó ưu tiên kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư có đơn khiếu nại, kiến nghị trong thời gian qua.

Đồng thời, có văn bản chấn chỉnh các chủ đầu tư khu dân cư liên quan đến việc huy động vốn khi chưa đủ điều kiện.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành được giao nhiệm vụ nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo, xử lý việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại các dự án khu dân cư.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục