1. >

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực

Facebook Share

BNEWS.VN Liên minh Hợp tác xã phấn đấu xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan tỏa. Đến hết năm 2017, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông tin tới báo giới về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Tại cuộc họp báo ngày 12/7 tại Hà Nội do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) Võ Kim Cự cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Tham dự Đại hội có 863 đại biểu, trong đó có 546 đại biểu chính thức dại diện cho khoảng 30 triệu người lao động, bao gồm 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân của hơn 2 vạn hợp tác xã, 15 tổ hợp tác, 43 liên hiệp hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Võ Kim Cự cho biết, với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển bền vững”, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong nhiệm kỳ lần thứ 4 (2010-2015); đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ 5 (2016-2020).

Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, với nòng cốt là hợp tác xã, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% xã có hợp tác xã và khoảng 38.000-45.000 hợp tác xã; đạt 100-150 liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững; có khoảng 250.000 tổ hợp tác, trong đó 5% tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt 50-55%.

Bên cạnh đó, phấn đấu xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan tỏa. Đến hết năm 2017, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với vốn điều lệ từ 20-100 tỷ đồng; tăng thêm 300 Quỹ tín dụng nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tập trung xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố để tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Thực hiện Đề án” Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa” nhằm thu hút phần lớn lao động nông thôn tham gia vào hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho khoảng 30 triệu lao động. Từ đó, góp phần bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an ninh xã hội.

Về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới” đợt 2, Chủ tịch Võ Kim Cự khẳng định, đây là đợt thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chào mừng Đại hội 5 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ban tổ chức cuộc thi đã bổ sung một số nội dung trong kế hoạch, thể lệ cuộc thi, trong đó khuyến khích các tác phẩm dự thi tập trung vào phản ánh, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa…/.

Xem thêm:

>> Nhiều bất cập trong chuyển đổi theo mô hình hợp tác xã kiểu mới

>>Mới chỉ có 39% hợp tác xã chuyển đổi theo Luật 2012

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.