18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 28/12-3/1

10:28' - 26/12/2020
BNEWS Tuần từ 28/12-3/1, có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 50%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2020 và chốt chi trả ngày 30/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 27/1/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: TNG) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2020 và chốt chi trả ngày 31/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 13/1/2021.

-  Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2020 và chốt chi trả ngày 30/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

- Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2020 và chốt chi trả ngày 31/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

-  Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2020 và chốt chi trả ngày 31/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 15/1/2021.

-  Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/12/2020 và chốt chi trả ngày 31/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 26/4/2021.

-  Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã chứng khoán: GLT) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/12/2020 và chốt chi trả ngày 28/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 11/1/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

- Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/12/2020 và chốt chi trả ngày 29/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 28/1/2021.

- Công ty Cổ phần SCI E&C (mã chứng khoán: SCI) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/12/2020 và chốt chi trả ngày 24/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 22/1/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

-  Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã chứng khoán: CRE) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:2. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2020 và chốt chi trả ngày 30/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/12/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục