[Photo] Đẹp ngỡ ngàng mùa bướm rừng Cúc Phương

Tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, từng đàn bướm tại vườn quốc gia Cúc Phương như bừng tỉnh giấc, bay ra khỏi tán cây rừng, dập dìu dưới nắng, tụ thành từng đàn lớn đậu trên mặt đất.

Minh Đức/TTXVN |

Facebook Share