[Photo] Một số hoạt động nổi bật của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quá trình công tác của đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thời kỳ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997

TTXVN |

Facebook Share