[Photo] Pháo đất, trò chơi dân gian có từ lâu đời của vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Pháo đất là trò chơi dân gian có từ lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

TTXVN |

Facebook Share