Bắc Giang thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư, gấp 2 lần so với cùng kỳ

15:03' - 08/06/2023
BNEWS Năm tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Giang thu hút gần 1,04 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 21 dự án FDI, vốn đăng ký trên 952 triệu USD; điều chỉnh 11 dự án FDI.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

 

Theo đó, Bắc Giang tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, thu hồi các dự án của các nhà đầu tư chậm triển khai, không đầu tư.

Tỉnh thẩm định chặt chẽ các hoạt động đầu tư nước ngoài, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng tác động của dự án đầu tư nước ngoài đối với an ninh, trật tự, môi trường, xã hội.. tại địa phương.
Cùng với đó, Bắc Giang rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các dự án, xác định những vấn đề tồn tại, bất cập, khó khăn vướng mắc để có hướng hỗ trợ giải quyết hoặc tham mưu xử lý.
Đối với các dự án chậm tiến độ các hạng mục so với quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư nhưng tổng thời gian chưa quá hạn, các sở, ngành ở tỉnh linh hoạt giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng...

Tỉnh kiên quyết thu hồi hoặc tham mưu thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện bất cứ nội dung gì theo quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thời gian tới, Bắc Giang tăng cường quản lý chặt trên tất cả các khâu của đầu tư xây dựng, gắn thanh tra, kiểm tra với đánh giá giám sát đầu tư. Tỉnh lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy hoạch, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư.

Tập trung nâng cao chất lượng lập chủ trương, dự án đầu tư, trong đó lấy hiệu quả đầu tư là điều kiện tiên quyết, quyết định đến việc lựa chọn dự án đầu tư.
Ngoài ra, Bắc Giang tập trung nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, quản lý nghiêm ngặt quy trình đầu tư, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.
Bên cạnh tăng cường giám sát của cộng đồng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, Bắc Giang định hướng, ban hành tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trong tình hình mới, phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh, theo hướng bền vững...
5 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được gần 1,04 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong số đó, cấp mới 6 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 454 tỷ đồng; điều chỉnh 8 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm trên 348 tỷ đồng; cấp mới 21 dự án FDI, vốn đăng ký trên 952 triệu USD; điều chỉnh 11 dự án FDI, tổng vốn tăng thêm là trên 52 triệu USD.
UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng thể các dự án và thông báo đến từng dự án theo quy định. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo sau kiểm tra 30 dự án.
Việc thực hiện kiểm tra đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng và các dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật) được các cơ quan phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và tránh phiền hà cho các doanh nghiệp.
Việc kiến nghị xử lý, xử lý sau khi kiểm tra đảm bảo toàn diện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, xử lý nghiêm các vi phạm trong các lĩnh vực theo quy định.

Đặc biệt đã xử lý vi phạm hành chính đối với 6 dự án với số tiền là 165 triệu đồng, gia hạn thời gian sử dụng đất và thu tiền bổ sung trong thời gian gia hạn sử dụng đất 2 dự án với số tiền trên 132 triệu đồng; quyết định ngừng hoạt động đối với 2 dự án…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục