Bạc Liêu chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng

07:00' - 14/11/2020
BNEWS Qua rà soát, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn Bạc Liêu giai đoạn 2016- 2020, đã phát hiện hơn 760 trường hợp vi phạm.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhằm chấn chỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan đến công tác xử lý, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Trước mắt, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị của tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; trong đó, cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại các văn bản, kể cả những mặt đạt được cũng như thuận lợi và khó khăn, hướng tháo gỡ trong thời gian tới.
UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Điều này nhằm góp phần giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại còn tồn đọng, kéo dài và mới phát sinh liên quan đến ngành xây dựng.
Các địa phương chú trọng tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết các đô thị, khu du lịch, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan để làm cơ sở cho việc quản lý. Đồng thời, các địa phương cần chủ động rà soát và tiến hành điều chỉnh theo định kỳ đối với các quy hoạch không còn phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng.
Đối với các địa phương đã có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch điểm dân cư được duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần sớm tổ chức công bố quy hoạch, triển khai cắm mốc ngoài thực địa; đồng thời thực hiện lưu trữ đầy đủ hồ sơ quy hoạch để phục vụ cho công tác thiết kế dự án xây dựng, cấp phép xây dựng.
Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các dự án, khu dân cư, khu đô thị mới có sử dụng đất đối với các tổ chức, trên cơ sở đó kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu khắc phục hậu quả gắn với xử phạt, xử lý hành chính hoặc đề xuất thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án vi phạm hoạt động xây dựng.
Ông Vương Phương Nam cũng lưu ý, tỉnh tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý về xây dựng thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép, quản lý quy hoạch xây dựng.
Nếu địa phương nào còn để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng mà không kịp thời phát hiện hoặc khi phát hiện mà không xử lý kiên quyết thì Chủ tịch UBND các địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị gắn với việc nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với việc chấp hành các quy định về quản lý trật tự đô thị, xây dựng nhà ở theo quy hoạch...
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, qua rà soát, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020, đã phát hiện hơn 760 trường hợp vi phạm, nhiều nhất là trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi... Tuy nhiên, đến nay mới có 412 trường hợp, chiếm hơn 55% chấp hành đóng phạt với số tiền hơn 6 tỷ đồng; số trường hợp còn lại hơn 44% chưa chấp hành nộp phạt, tháo dỡ, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn biến phức tạp trong thời gian qua là do chủ đầu tư quản lý rất lỏng lẻo; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, về đất đai của UBND các huyện, thị xã, thành phố và của các Sở, ngành đã qua chưa quyết liệt, thiếu tính đồng bộ, có lúc còn đùn đẩy trách nhiệm, cấp huyện đẩy lên cho cấp tỉnh hoặc có quan niệm là chờ cấp tỉnh đến thì mới phối hợp xử lý; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thiếu quan tâm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục