Bắc Ninh gỡ khó cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

11:41' - 18/04/2023
BNEWS Thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải cho biết, thị trường bất động sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu thị trường của nước ta, liên quan chặt chẽ với thị trường tài chính, lao động và các loại thị trường khác. Thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

 
Tại Bắc Ninh, nhiều dự án bất động sản bị tạm dừng, chậm triển khai do vướng mắc về thủ tục pháp lý; cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý; giá sản phẩm bất động sản nhất là giá nhà ở, đất ở cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân; số lượng nhà ở thương mại có giá phù hợp với đa số người dân còn thiếu, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập trung bình; khó khăn về dòng vốn, lãi suất ngân hàng tăng cao gây trở ngại trong việc huy động tài chính đối với các doanh nghiệp bất động sản,..

Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường.

Tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư, xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Các địa phương, sở, ngành trong tỉnh đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Cùng với đó, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế tỉnh cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

Đồng thời, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu UBND cấp huyện sẽ thực hiện rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án chưa triển khai hoặc chậm triển khai, đề xuất cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ.

Cùng với đó, UBND cấp huyện tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Song song với đó, các địa phương, ngành trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở, bất động sản, đất đai để tổ chức, cá nhân nắm bắt thực hiện; yêu cầu chủ đầu tư, sàn giao dịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới cung cấp các thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan đến bất động sản, chỉ thực hiện giao dịch khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tỉnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện và báo cáo, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án để nhanh chóng triển khai, thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật; bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án đã được giao, đảm bảo theo đúng tiến độ đã phê duyệt.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục