Bộ Giao thông Vận tải giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

21:19' - 18/11/2021
BNEWS Tháng 10/2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 2.204 tỷ đồng vốn đầu tư và lũy kế 10 tháng, Bộ đã giải ngân được 29.114 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021".

Đáng chú ý, tại văn bản này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đưa ra tiêu chí thi đua đối với tập thể là đảm bảo đến hết tháng 12/2021 giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2022 giải ngân trên 95% kế hoạch.
Kế hoạch thi đua của Bộ Giao thông Vận tải nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất vốn đầu tư công trong năm, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả bảo đảm an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra lây lan dịch bệnh tại công trường dẫn đến gián đoạn thi công.
"Có 100% dự án, công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Có 100% tổ chức, cá nhân tuân thủ quy trình giải ngân, không gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán, không vi phạm công tác xây dựng cơ bản", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.
Đối với cá nhân, văn bản do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký yêu cầu các cá nhân liên quan có các biện pháp, giải pháp hoặc tham mưu có hiệu quả việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bộ Giao thông Vận tải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021 và là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên việc xây dựng cơ bản, đặc biệt kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 14/6/2021 của Bộ Giao thông Vận tải.
Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn tuyệt đối trong thi công, đồng thời nâng cao đời sống người lao động.
Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.
Tháng 10/2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 2.204 tỷ đồng vốn đầu tư và lũy kế 10 tháng, Bộ đã giải ngân được 29.114 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục