1. >

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế liên thông kết quả xét nghiệm trước ngày 1/7/2017

Facebook Share

BNEWS.VN Việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ được thực hiện trước ngày 1/7/2017.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế liên thông kết quả xét nghiệm trước ngày 1/7/2017

Các bệnh viện sẽ thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm trước ngày 1/7/2017. Ảnh: Trung Hiếu

Thực hiện Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025; Công văn số 1154/VPCP-KGVX ngày 13/2/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiêm đối các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương.

Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện hạng I tổ chức rà soát, lập kế hoạch thực hiện chuẩn bị cho liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước ngày 1/7/2017, bệnh viện hạng I và tương đương trước ngày 1/1/2018.

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội thảo tăng cường quản lý chất lượng xét nghiệm y học vào chiều 13/3, tại Hà Nội do Bộ Y tế tổ chức.

>>> Vì sao cần lập hồ sơ điện tử để theo dõi sức khỏe cá nhân?

>>> Hà Nội bắt đầu triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trước một số hiện tượng chủ thẻ cùng đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ lợi dụng hành vi trục lợi bằng cách thông đồng sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản “nóng” “quán triệt” xử lý cá nhân, tập thể cố tình vi phạm.

ncif