Các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26/54 văn bản

21:38' - 22/07/2020
BNEWS Theo báo cáo, đến nay, các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26/54 văn bản, chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm 2019.

Chiều 22/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với 8 bộ về tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh, tình hình xây dựng, trình các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 tháng năm 2020.
Theo báo cáo, đến nay, các bộ, cơ quan còn nợ đọng 26/54 văn bản, chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, Bộ Nội vụ nợ 7 văn bản, Bộ Tài chính - 6 văn bản, Bộ Công an - 5 văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 3 văn bản. Các Bộ: Công Thương, Thanh tra, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, mỗi bộ nợ 1 văn bản.
Ngoài ra, có 49 văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 1/1/2021. Như vậy, từ nay đến cuối năm, các bộ, cơ quan phải trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành 75 văn bản, khối lượng rất lớn, đòi hỏi phải rất quyết liệt và khẩn trương.
Tại cuộc họp, đại diện các bộ đã giải trình về tiến độ xây dựng văn bản, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời nêu rõ giải pháp khắc phục và cam kết thời gian hoàn thành. Ngoài các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nguyên nhân chủ quan cũng được các bộ nêu ra.

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ rằng nếu có chậm trễ, vướng mắc tại Văn phòng Chính phủ thì đại diện các bộ cũng cần thẳng thắn chỉ rõ, các vụ chuyên ngành của Văn phòng Chính phủ cũng phải giải trình rõ về quá trình xử lý, trách nhiệm cụ thể của các cán bộ.
Theo đại diện Bộ Nội vụ, phần lớn các văn bản nợ đọng của Bộ Nội vụ liên quan tới việc hướng dẫn các luật mới về cán bộ, công chức, viên chức như tuyển dụng, sử dụng, quản lý, phân loại, đánh giá, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập…, có những vấn đề mới và khó như kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều văn bản nợ đọng do lỗi chủ quan từ phía bộ.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, là dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện chồng chéo, bất cập, các khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, xử lý, tháo gỡ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP; rà soát sự chồng chéo, bất cập của các quy định để tiến hành sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi theo tinh thần một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định, một thông tư sửa nhiều thông tư, ban hành văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ.
Thời gian qua, các bộ, các bộ trưởng rất quan tâm công tác xây dựng thể chế, nhất là văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã rất tích cực trong thẩm định văn bản, nhưng những rào cản vẫn còn đó.

Do đó, trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 228 ngày 13/2/2020 yêu cầu các bộ, cơ quan trước ngày 15/3/2020 phải trình văn bản quy định chi tiết về việc thực thi các pháp lệnh và luật đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Tại Nghị quyết số 28 ngày 10/3/2020, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan có văn bản nợ đọng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 228.
Một vấn đề được Tổ công tác lưu ý là tình trạng một luật, pháp lệnh nhưng ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn, các văn bản lại do các vụ, cục, đơn vị khác nhau chủ trì xây dựng. Đây cũng là một lý do khiến việc ban hành các văn bản hướng dẫn kéo dài thời gian, nội dung chồng chéo, gây vướng mắc.
Các nội dung tại buổi kiểm tra sẽ được Tổ công tác tổng hợp, báo cáo đầy đủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ sắp tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục