Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương: Hướng tới nhiều mục tiêu phát triển kinh tế

22:16' - 29/07/2020
BNEWS Trong 2 ngày 28 và 29/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 28 và 29/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.
Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Bộ Công Thương hiện có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 246 đảng viên được triệu tập dự Đại hội.
Báo cáo tổng kết việc xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020, đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đồng chí Lý Quốc Hùng, Bộ Công Thương hoạt động theo Nghị quyết số 98/2017NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.
Các nhóm nhiệm vụ này tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tác động đến thị trường trong nước, sự phát triển của các thị trường bên ngoài.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành công thương.
Không chỉ cắt giảm về lượng mà các hoạt động của ngành công thương cũng được cải thiện về chất. Hơn nữa, việc cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử đã và đang được quan tâm, thực hiện một cách mạnh mẽ và liên tục.
Ngoài ra, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương cùng với Đảng ủy Bộ thông qua quy chế phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giai của toàn ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.
Đồng chí Lý Quốc Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nhưng nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.
Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Từ những nhận thức trên trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Bộ Công Thương xác định, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Phát biểu với Đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí.
Còn theo đồng chí Trần Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi nguồn lực và khả năng trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành công thương.
Đáng lưu ý, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương cùng với Đảng ủy Bộ thông qua quy chế phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao của toàn ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.
Phát huy những kết quả và những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban Cán sự Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tập trung phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn cũng như lãnh đạo, chỉ đạo để đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển ngành công thương, đồng thời phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua để tạo bước phát triển mới, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể.
Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng- Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng đã được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công Thương với 34/34 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%.
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương và khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục