Điều chuyển một phần kinh phí của Tổng cục Thuế sang các đơn vị khác

10:38' - 21/05/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư theo Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16/4/2020 của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chính thức.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục