Đồng Nai chỉ tiếp nhận và giải quyết trực tiếp đối với thủ tục hành chính cấp bách

16:35' - 16/06/2021
BNEWS UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong tình hình mới nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong tình hình mới nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, từ đầu tháng 6/2021 tạm ngưng tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp đối với người dân, doanh nghiệp cư trú tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp.

Trường hợp cấp thiết người dân, doanh nghiệp liên hệ Tổng Đài dịch vụ công tỉnh Đồng Nai 0251.1022 để được hỗ trợ hướng dẫn.
Cùng với đó, nhân sự làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục hành chính cấp bách, có thời hạn người dân phải thực hiện ngay mà không thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, như: khai tử, hồ sơ giao dịch bảo đảm và hồ sơ khác.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế để bố trí hợp lý công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa để tiếp nhận các hồ sơ cấp bách, hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, không được từ chối tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;

Đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổng đài 1022 phối hợp với các sở, ban ngành, Bưu điện thực hiện thông tin, truyền thông, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ đã triển khai dịch vụ công trực tuyến hoặc qua hình thức dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính còn lại.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký đặt lịch hẹn giờ làm việc qua Tổng đài 1022 để hạn chế tập trung đông người tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục