Đưa Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm Quốc gia

09:25' - 30/06/2020
BNEWS Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Sa Pa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sa Pa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế, trung tâm sản xuất dược liệu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lào Cai.

Đảng bộ thị xã Sa Pa đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 14,5%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đạt 145 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 85 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước vào năm 2025 đạt 1.500 tỉ đồng.

Thị xã phấn đấu giá trị sản phẩm/1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng; tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt 5,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 1 triệu lượt; doanh thu du lịch 27.000 tỉ đồng...
Nhằm hoàn thành các mục tiêu, Đảng bộ thị xã Sa Pa xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng tâm, xây dựng Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế; tăng cường đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị; hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, 3 lĩnh vực đột phá được Đảng bộ thị xã Sa Pa xác định là: du lịch, sắp xếp dân cư nông thôn và phát triển đô thị hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng định hướng những nội dung quan trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài; yêu cầu Đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, Sa Pa phát triển nông nghiệp nông thôn cần bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Sa Pa là thị xã vùng cao, đại bộ phận nhân dân sống ở khu vực nông thôn, vì vậy cần coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã và nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc toàn thị xã.

Đảng bộ thị xã cần chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc hữu địa phương gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, Sa Pa cần chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cảnh quan đô thị đặc biệt môi trường du lịch. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thị xã cần tập trung phát triển những ngành nghề lợi thế nhằm đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục