FPT Telecom đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 14,8%

10:00' - 14/03/2021
BNEWS Năm 2021, FPT Telecom (FOX) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 14,8% so với 2020 lên 2.380 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán: FOX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 
Theo đó năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 12.700 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020. 
Doanh thu từ dịch vụ viễn thông vẫn chiếm chủ yếu, dự kiến 12.000 tỷ đồng, tăng 10,4% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020. 
Doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 14,8% so với 2020 lên 2.380 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPT Telecom đạt doanh thu thuần 11.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 14,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.575 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 2019.
Từ kết quả kinh doanh này, doanh nghiệp dự kiến sẽ trình đại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua hai phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 gồm trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Về trả cổ tức bằng tiền mặt, Hội đồng quản trị FPT Telecom trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả 3.000 đồng/cổ phiếu; trong đó, cổ tức đợt một là 1.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 8/2020 và cổ tức đợt hai là 2.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 12/2020.
Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty dự kiến chi trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần hiện hữu sẽ được chia thêm một cổ phần mới. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2021.
FPT Telecom cho biết, về kế hoạch trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ chi trả sẽ không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu. Hội đồng quản trị công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty
Hội đổng quản trị công ty cũng đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông 2021 phê duyệt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục