Gấp rút hoàn thiện đề án liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng

16:54' - 20/09/2016
BNEWS Các chỉ số cơ bản của nền kinh tế Việt Nam như năng suất lao động, xếp hạng năng lực cạnh tranh đều có bước tăng trưởng…
Các chỉ số cơ bản của nền kinh tế Việt Nam như năng suất lao động, xếp hạng năng lực cạnh tranh đều có bước tăng trưởng. Ảnh minh họa:TTXVN

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, CIEM đang gấp rút hoàn thiện Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” để trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, về một số chủ trương, chính sách lớn đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng tốc độ và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, bổ sung tái cơ cấu khu vực sự nghiệp công lập, xây dựng và phát triển khu vực tư nhân Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước…

Ông Cung cũng cho biết, kết quả đạt được về chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đã cải thiện so với giai đoạn 2006-2010. Cụ thể, các chỉ số cơ bản của nền kinh tế Việt Nam như năng suất lao động, xếp hạng năng lực cạnh tranh đều có bước tăng trưởng…

Tuy nhiên, trong nội hàm mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như gần đây tốc độ tăng trưởng bị suy giảm, nguy cơ tụt hậu thấy rõ. Theo đó, nguyên nhân được chỉ ra là do cả bộ máy nhà nước chưa thực sự "xắn tay" vào đổi mới tư duy. Vai trò, chức năng của Nhà nước trong khâu thực hiện còn hạn chế.

“Muốn thay đổi mô hình tăng trưởng mang lại hiệu suất kinh tế cao, chúng ta phải phân bổ lại nguồn lực cho đồng đều theo nguyên tắc thị trường và cần có phương pháp tiếp cận mạnh mẽ hơn” - TS. Phạm Chi Lan nhấn mạnh

Chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ đánh giá cao Đề án đã nêu rõ các vấn đề đang tồn tại cản trở sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nên bổ sung làm rõ thêm những yêu cầu về cải cách thể chế trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ.

Gần đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Đề án này. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm sâu sắc, cụ thể hơn các nội hàm về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và các nội dung liên quan khác.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo đề án; bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu. Bên cạnh đó, đánh giá thực chất thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế thời gian qua.

Về các chủ trương, chính sách lớn trong đề án, Thủ tướng yêu cầu phải cập nhật diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta trong giai đoạn tới; những yếu tố hạn chế trong nội tại nền kinh tế đã bộc lộ rõ hơn vừa qua cần phải tập trung giải quyết trong giai đoạn 2016 - 2020…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục